Gastouderopvang of kinderopvang

Gastouderopvang of kinderopvang?

Veel ouders twijfelen over de opvang van hun kind(eren). Waar breng je je kind naartoe? Naar een gastouderopvang of een kinderopvang?
De belangrijkste afweging bij het maken van die keuze is om te bepalen in welke omgeving je kind zich het prettigst zal voelen. Voor het ene kind is dat bij de gastouder thuis in een huiselijke sfeer en een kleine groepsgrootte. Voor een ander kind zal hij zich misschien prettiger voelen in een omgeving waar veel meer kinderen zijn om mee te spelen. 

Gastouderopvang

Bij de gastouderopvang wordt je kind op professionele wijze en in een huiselijke sfeer opgevangen door een gastouder. Door de persoonlijke aandacht van de gastouder en de kleinschaligheid van de opvang krijgt je kind de aandacht en zorg die het verdient. Zo kan het zich optimaal ontwikkelen.

Een gastouder moet aan het volgende voldoen: 

  • De gastouder moet een erkende diploma hebben om gastouder te mogen zijn. Diploma helpende zorg en welzijn en certificaat voor gastouderopvang of een pedagogisch diploma (pedagogisch werker). 
  • De gastouder moet goed over de Nederlandse taal beheersen. Hier heeft de gastouder meerdere examens voor behaald.
  • De gastouder moet beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Deze moet ze kunnen overhandigen aan het gastouderbureau. Niet alleen de gastouder moet een VOG hebben, maar ook huisgenoten vanaf 18 jaar oud.  
  • De gastouder moet beschikken over een geldig certificaat Eerste Hulp bij ongelukken bij kinderen afgegeven door het Oranje kruis of de Nikta.
  • De gastouder en huisgenoten moeten ingeschreven staan in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  • De gastouder moet aangesloten zijn bij een erkend gastouderbureau.

Inspectie gastouderopvang

Voordat een gastouder ingeschreven kan worden in het LRKP krijgt zij een huisbezoek van de GGD. De GGD inspecteur controleert of het gastouderbureau een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd, of de gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan en of de gastouder op de hoogte is van werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast beoordeelt de GGD inspecteur of het huis waar de gastouderopvang plaatsvindt voldoet aan diverse veiligheids- en inrichtingseisen. Zo mag er bijvoorbeeld niet gerookt worden. Er moet een aparte slaapruimte zijn voor kinderen jonger dan 1,5 jaar en er moeten voldoende speelmogelijkheden zijn. Jaarlijks wordt zowel het gastouderbureau als de gastouderopvang door de GGD geïnspecteerd.

Groepsgrootte

Gastouder of kinderopvang?

Een gastouder vangt meerdere kinderen op. Het maximum aantal kinderen hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan 5 kinderen onder de 4 jaar, 4 kinderen onder de 2 jaar en 2 kinderen onder de 1 jaar. Heeft de gastouder eigen kinderen onder de 10 jaar, dan tellen deze ook mee. In een kinderopvang zijn de groepen een stuk groter. Denk bijvoorbeeld aan 16 kinderen op een groep. Hierdoor is de persoonlijke begeleiding minder snel haalbaar voor de pedagogisch werkers.

Wat is financieel voordeliger? Gastouderopvang of kinderopvang?

Het grote verschil tussen een gastouderopvang en kinderopvang is dat je bij een kinderopvang vaak voor 12 uur aan opvang afneemt. In tegenstelling tot een gastouderopvang waar de minimale afname vaak 8 uur is. Daarnaast betaal je bij een kinderopvang meer euro per uur dan bij een gastouderopvang.
Je betaalt de gastouder via het geregistreerde gastouderbureau, zodat de belasting kan controleren of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Opvang door een gastouder is vaak goedkoper dan opvang in een kinderopvang.

Waarom gastouder?

Gastouderopvang biedt een aantal belangrijke voordelen. Hieronder lees je de belangrijkste voordelen van gastouderopvang. Of klik op de link gastouder hoorn.

Vertrouwd gezicht

Het kiezen voor gastouderopvang geeft je zekerheid. Jij kiest de gastouder waar jij een goed gevoel bij hebt en weet precies wie er voor jouw kind zorgt als jij aan het werk bent. De gastouder is een veilig en vertrouwd gezicht voor je kind. Vooral voor jonge kinderen is die hechting met een vaste verzorger belangrijk. 

Kleinschalige opvang

Een gastouderopvang biedt kinderopvang in een groep met maximaal 6 kinderen. Door deze kleine groepsgrootte ervaren de kinderen meer rust en is er veel meer ruimte voor individuele aandacht. Omdat een gastouder meerdere kinderen opvangt, worden de sociale-vaardigheden van je kind al op jonge leeftijd geprikkeld. Vervolgens ontstaan er vriendschappen. Het is goed voor de sociale ontwikkeling en nog gezellig ook!

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden in gebleken dat kinderen bij een gastouderopvang zich meer op hun gemak voelen en genieten dan kinderen in de kinderopvang. Dit komt bijvoorbeeld door het lagere geluidsniveau, de hogere sensitiviteit van de gastouder en de groepsgrootte. Dit alles komt de ontwikkeling van jouw kind ten goede.

Huiselijke sfeer

Kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving. Dit voelt erg vertrouwd voor het kind. Een groot voordeel is dat er makkelijk uitstapjes gemaakt kunnen worden, zoals naar het bos, strand of kinderboerderij gaan.

Oog voor jouw kind

Bij een gastouderopvang wordt jouw kind gezien en gehoord. Daarnaast is er genoeg ruimte voor één-op-één aandacht. Ook is er oog voor de ontwikkeling van je kind. De gastouder weet precies wat de wensen, voorkeuren en talenten van jouw kind zijn en kan hier goed op inspelen. De gastouder speelt hierdoor een positieve rol in de ontwikkeling van jouw kind.

Professionele kinderopvang 

Gastouderopvang is een professionele opvang. Iedere gastouder beschikt over een diploma in de Zorg en Welzijn of Pedagogiek, een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Huisgenoten zijn ook verplicht over een VOG te beschikken, zodra de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt. Ook worden gastouders begeleid door een gastouderbureau. Het gastouderbureau zorgt er o.a. voor dat de opvang wordt geëvalueerd en biedt meerdere vormen van bij- en nascholing aan de gastouder.

Gastouderopvang wordt gezien als kinderopvang

Gastouderopvang is een officiële vorm van kinderopvang. Dit betekent dat je, mits je aan alle voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag ontvang je iedere maand via de overheid en is een tegemoetkoming in je opvangkosten. Gebruik maken van een gastouder scheelt je dus in je opvangkosten.

Veilige ruimte

De woning waar de gastouderopvang plaatsvindt, wordt regelmatig streng gecontroleerd door het gastouderbureau en de GGD. Jaarlijks vindt er een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne plaats. Dit maakt dat de woning veilig en gezond is.

De kinderopvang 

In een kinderopvang worden kinderen opgevangen in groepen. Er zijn verticale en horizontale groepen. Hoeveel pedagogisch werkers er per groep zijn is afhankelijk van het aantal kinderen en van de leeftijd van de kinderen. Vaak heeft een groep twee tot drie pedagogisch werkers. Omdat pedagogisch werkers in de kinderopvang vaak parttime werken, ziet je kind in een week meerdere gezichten in tegenstelling tot een gastouderopvang. Bij een gastouderopvang is er namelijk een pedagogisch werker die een vast gezicht is voor de kinderen. Ook een kinderdagverblijf is geregistreerd in het LRKP en krijgen jaarlijks een inspectie van de GGD.

Inspectie kinderopvang

Bij de inspectie wordt de opvang locatie en de groepsruimte geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne. tevens wordt dan gecontroleerd of de pedagogisch werkers over de juiste beroepskwalificatie beschikt en of zij beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook controleert de GGD of het aantal beroepskrachten in overeenstemming is met de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. 

Opvang in een kinderopvang biedt voor ouders meer continuïteit. Voor een zieke pedagogisch werker, zoekt de kinderopvang een vervanger. Bij gastouderopvang kan het gastouderbureau vervanging bieden. Dan zal je je kind tijdelijk naar een andere gastouder moeten brengen. 

Conclusie

Gastouderopvang of kinderopvang?
Ik ben van mening dat de kleinschaligheid van een gastouderopvang de beste keuze is voor de ontwikkeling van het kind, omdat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht. De uiteindelijke keuze maak je als ouder natuurlijk zelf. Kijk naar wat het best bij je kind past. Of je nu kiest voor opvang in een huiselijke sfeer of een wat grotere kinderopvang is een beslissing die je zelf moet nemen.

Gastouderopvang of kinderopvang?

2 gedachten over “Gastouderopvang of kinderopvang?”

  1. Pingback: Wanneer kinderopvang/gastouderopvang regelen? -

  2. Pingback: Voordelen gastouderopvang - Gastouderopvang Hoorn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *